Cello Apple Wraps

12" x 12" Jumbo Apple Wraps.


Jumbo Apple Wrap1000/case

94012M$50.00
Jumbo Apple Wraps5000/case

94012$195.00
Twist Ties4" red and white striped twist ties. 2000/carton

94015$6.00